Po stopách holokaustu

Na podzim proběhne třídenní návštěva historicky poznamenaných lokalit – Osvětim a Krakov. V Osvětimi proběhne návštěva koncentračního tábora a v Krakově návštěva etnografického muzea. V Krakově proběhne mimo jiné také návštěva místní střední školy, se kterou jsme již navázali partnerství v rámci jiných mezinárodních projektů. 


Projekt Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ je spolufinancován Evropskou unií.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002