Kemp bez hranic

Skupina studentů 3. ročníků, kteří v rámci svého Studentského projektu pracují na tématu inkluze, vyjede na pětidenní kemp do vybrané lokality v České republice. Zde budou formou projektové výuky a teambuildingových aktivit pracovat na zlepšení vztahů mezi cizineckou komunitou a českou komunitou.


Projekt Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002