TŘÍDNÍ SCHŮZKY


INFORMACE PRO RODIČE


Dne 10. dubna 2017 od 17,00 h se uskuteční zasedání Rady rodičů v zasedací místnosti školy (druhé patro 211).


Dne 10. dubna 2017 od 18,00 h se uskuteční ve SSPŠ třídní schůzky rodičů žáků všech ročníků.


Účast rodičů nutná.