TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky se ve SSPŠ uskuteční ve středu 15. listopadu od 18,00 h v kmenových učebnách.

Rada rodičů se uskuteční 15. listopadu od 17,00 h v zasedací místnosti č. 211.

Účast rodičů je nutná.