Soutěž v programování pro žáky STŘEDNÍCH ŠKOL!


Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje Soutěž v programování 32. ročník - 2017/2018

Pořadatelem okresního kola, pro žáky žáky SŠ do 19 let včetně z Prahy 5 a Prahy 13 je Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, Praha 5 na základě spolupráce DDM Praha 5. NIDV je vyhlašovatelem soutěže, jednotlivá kola organizují pověřené DDM, popř. na základě domluvy školy.

Kategorie:

1. Programování - určená pro žáky SŠ do 19 let včetně
základy algoritmizace, řídicí struktury, pole

2. Programování mikrořadičů - určená pro žáky SŠ do 19 let včetně
Předpokládané znalosti: základy algoritmizace, řídicí struktury, pole
Vývojové prostředí: Arduino IDE nebo podobné vývojové prostředí. Další vývojová prostředí podle požadavků soutěžících je možno nainstalovat.

3. Programování webu - určená pro žáky SŠ do 19 let včetně
Tato kategorie je zaměřena na použití frontendových technologií (HTML, CSS, JavaScript).

Programovací jazyky: C#, C++, C, Python, Java (případné poznámky vyplňte na konci přihlášky)
software: MS Visual Studio 2012, NetBeans, PSPad (případné poznámky vyplňte na konci přihlášky)

PRO ÚČASTNÍKY BUDOU V BLÍZKÉ DOBĚ ZVEŘEJNĚNY UKÁZKOVÉ CVIČNÉ ÚLOHY!

Každá střední škola může přihlásit do soutěže 3 účastníky. V případě, že celkový počet přihlášených do okresního kola překročí technické kapacity organizátora, bude počet pozvaných účastníků z jednotlivých škol omezen. Školy budou o této situaci včas informovány.

Přihlášky: do 13. února 2018 přes TENTO webový formulář
Termín konání: 20. února 2018
Prezence: 20. února 2018 8:00- 9:00
Zahájení soutěže: 9:15

Místo konání: Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, Praha 5

Předpokládaný konec:
• 11:30 pro soutěžící, kteří se zúčastní jedné soutěže
• 14:00 pro soutěžící, kteří se zúčastní obou soutěží
• 16:00 pro soutěžící, kteří se zúčastní všech tří soutěží

Vybavení: soutěžící si přinesou psací potřeby
Postup: soutěžící na 1. a 2. místě postupují do krajského kola
Vyhlášení: soutěžící budou o vyhlášení výsledků informováni emailem
Soutěžící se budou přihlašovat doménovým účtem. S přihlašovacími údaji budou seznámeni v průběhu zahájení soutěže.

Vyplněné informace slouží pouze pro účely soutěže.


Kontaktní osoby:

Ing. Yveta Scharnaglová
yveta.scharnaglova@ssps.cz
732 617 719

František Flachs
frantisek.flachs@ssps.cz
774 111 392