Speciální studijní plán pro aktivní studenty

Vzhledem k diskusím na pedagogické poradě, a vzhledem k podobným diskusím i dříve, rozhodl se ředitel řešit problematiku aktivních studentů tak, aby co nejlépe zvládali jak klasické studium, tak to nadstandardní, které je realizováno formou projektové výuky či účasti v pracovních studentských týmech, ale také prací v oboru, provozováním živnosti či ve vlastní firmě. 

            Ředitel nechce situaci řešit klasickým individuálním studijním plánem, který je administrativně velmi náročný, ale zároveň chce nastolit jasná pravidla tak, aby zvládali studenti jak klasické, tak nadstandardní vzdělávání. 

Ředitel vytvořil první návrh speciálního studijního plánu a požádal o vyjádření  vedoucí předmětových komisí a představitele Studentské rady. Svoje připomínky mu mají zaslat nejpozději do čtvrtka 10. května 2018.