Výsledky přijímacího řízení - informace

Vzhledem ke zpracování výsledků jednotných přijímacích zkoušek bude umožněno nahlížet zákonným zástupcům do spisu v pondělí 30. dubna 2018 od 9,00 do 11,00 h v budově školy.

Výsledky přijímacího řízení  (pořadí uchazečů) budou zveřejněny v pondělí 30. dubna 2018 ve 12,00 h na www.ssps.cz.

Zákonní zástupci přijatých uchazečů mohou odevzdávat zápisové lístky v budově školy každý pracovní den od 2. 5. 2018 od 7,30 do 15,30 h. V pátek od 7,30 do 14,30 h.