Soutěž pro ZŠ v IT schopnostech

Zveme žáky základních škol na soutěž, ve které prokáží své schopnosti práce v kancelářských programech MS Office.


Hlaste se prostřednictvím tohoto formuláře nejpozději do 8. 6. 2018.


Termín: 15. 6. 2018 (8:30 - 14:30)


Určeno pro: žáky 8. tříd základních škol nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií


Soutěží: trojice žáků, max. 2 trojice za školu


Soutěžní úkoly: budou se týkat programů MS Word, MS Excel, MS PowerPoint