Netcompetition 2016 - Výsledky

Dne 7. června 2016 se konala mezinárodní soutěž ve znalostech počítačových sítí - Netcompetition 2016. Soutěže se účastnili školy ze Slovenska, Chorvatska a České republiky. Soutěžící nejprve prověřil teoretický test a po něm i test praktický v simulačním nástroji Packet Tracer 6.3.

Každý pracoval samostatně a výsledky všech se započítali do hodnocení týmu.

Výsledky

  1. Slovensko (Tatranská Akadémia)
  2. Česká republika (Smíchovská střední průmyslová škola)
  3. Chorvatsko (Elektrotehnička škola Záhřeb)

Výhercům gratulujeme a těšíme se na další ročník