Seminář Základy technologie IQRF

Smíchovská SPŠ ve spolupráci se Vzdělávací kanceláří Evropské vesmírné agentury ESERO Czech Republic pořádá kurz bezdrátové technologie IQRF.

Kurz je určen učitelům.

Termín: 12. 12. 2016, 12:00 - 18:00

Místo: Smíchovská SPŠ

Registrace zde...

Kurz je akreditován jako DVPP kurz. Je určen pro začátečníky. Náklady spojené s pořádáním kurzu hradí ESERO, pro zájemce je tedy zdarma.


Témata:

1. – 2. hod.: Dnešní svět a IQRF

 

Během první části se účastníci kurzu seznámí s obecnými principy fungování internetu věcí a pochopí souvislosti technologie IQRF s dnešním světem ve kterém využíváme ve velké míře inteligentní stroje a počítače. Účastník kurzu se seznámí se základními principy technologie, jejími výhodami a nevýhodami a také mu bude přiblíženo její reálné využití.

 

3. – 4. hod.: Možnosti a způsob využití 

 

V další části bude účastníkovi kurzu technologie IQRF přiblížena více po praktické stránce, účastník bude mít možnost poznat produkty využívající se v koncových výrobcích a seznámí se se základními technickými specifikacemi výrobků. Účastníkovi kurzu budou také předvedeny technické rozdílnosti mezi jednotlivými produkty, tak, aby byl schopen pro koncový výrobek / projekt vybrat nejvhodnější variantu.

 

5. – 6. hod.: Používání technologie

 

Během třetí části si již bude moci účastník kurzu vyzkoušet práci s produkty a bude seznámen se základy jejich programování. Na konci této části bude účastník schopen správně nakonfigurovat produkty a uvést je do základního stavu, ve kterém budou dále použitelné a ovládat produkty přes internet.


Každý účastník kurzu dostane po skončení kurzu osvědčení o absolvování kurzu.