Slovo ředitele

29.11.2016 - 1.12.2016

V rámci aktivity „Po stopách holokaustu“ v projektu OPPPR proběhl výjezd do Polska od úterý 29. listopadu do čtvrtka 1. prosince 2016. Zúčastnilo se ho 40 studentů školy, akce proběhla bez problémů.

Pan Panský ředitele informoval, že studenti byli velmi dobří, projevovali zájem o jednotlivé akce, návštěvy muzeí a chovali se výborně. Podobně se vyjádřila i paní profesorka Trepková.

Pan Panský dále ředitele informoval, že po příjezdu do Osvětimi ho vyhledal pan Lipinski z tiskového oddělení muzea, omluvil se za nedorozumění při zářijové návštěvě a deklaroval připravenost pomáhat při tvorbě projektu SSPŠ předáním veškerých informací, které mají k dispozici. Pouze nemohu nést zodpovědnost za daný projekt po historické stránce, ale pokud bude zdárně dokončen, je možné jednat o jeho dalším využití.

Ing. Radko Sáblík (Zápis z porady 12.12.2016)

Projekt Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ je spolufinancován Evropskou unií.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002