Kulaté stoly 16-17

Ve škole proběhnou v prosinci a červnu jednodenní workshopy – kulaté stoly. Bude stanoveno 15 témat z oblasti demokracie, historie, náboženství, cizinecké problematiky, kybernetické bezpečnosti a obrany proti kybernetické šikaně a další. Studenti budou seznámeni s možnými riziky a příčinami nedemokratického chování a jednání, a jak se proti němu bránit.

Čtvrtek 22. prosince 2016, 11.00 - 13.00 hodin

Společnost 4.0

Moderátor: p. Sáblík, ředitel školy 

Anotace: Průmysl 4.0 je sice rychlá, ale stále jen evoluční změna, která však přináší revoluční změny do společnosti. Proto se již v mnoha státech tvoří nejen koncepce Průmysl 4.0, ale i Společnost 4.0 a Vzdělávání 4.0. Mluví se o čtvrté průmyslové revoluci. Dle mezinárodních odhadů až 60% žáků, co půjdou letos do prvních tříd základních škol, bude zastávat po ukončení svého primárního až terciárního vzdělání pracovní pozice, které budou zcela nové a které není nikdo nyní schopný definovat. Budou tito žáci školským systémem dobře připraveni? A jak se vyrovná společnost se ztrátou až 52% současných pracovních pozic? Nemůže dojít k sociálním bouřím a ohrožení demokracie? 

Demokracie – její forma a aplikace v ČR po roce 1993

Moderátor: p. Nechanický, zástupce ředitele školy 

Anotace: Dvě komory Parlamentu ČR, krajské uspořádání, referendum o přistoupení  do EU, přímá volba prezidenta

Vánoční čas na putování do budoucnosti

Moderátor: p. Krajčová, pedagog

Anotace: Jak vidím svět a své místo v něm za 10, 20 či více let? 

Problematika náboženství

Moderátor: p. Palek, pedagog 

Anotace: 

Uprchlíci 

Moderátor: p. Jiruš, pedagog

Anotace: Přijímání uprchlíků aneb kdyby se Češi stali běženci. 

Komunikace mezi lidmi a jak ji ovlivňují emoce

Moderátor: p. Tkáč, pedagog, lektor emočních a sociálních kompetencí s certifikátem agentury VEVA

Moderátor: sl. Burdová, studentka 2.B

Anotace: Pojďme se společně zamyslet nad tím, co je to komunikace, jaké jsou její složky a jak ji ovlivňují emoce. 

Kam až sahá demokracie v rodině, škole, zaměstnání …

Moderátor: p. Rybáková, pedagog

Anotace: 

Tradice vánočních svátků

Moderátor: p. Cimlerová, pedagog

Anotace: Jaká je minulost, současnost a budoucnost vánočních svátků? Jde o prolnutí historie náboženství, demokracie i cizinecké problematiky. 

Kulturnost a digitální demence + koncert kapely Perplex spolu se studenty a učiteli SSPŠ

Moderátor: p. Koňařík, pedagog

Moderátor: p. Kolář, pedagog 

Anotace: Toto téma a následný koncert je přístupný jen těm studentům, kteří se prostřednictvím třídních profesorů na koncert přihlásili. Jména těchto studentů má k dispozici pan profesor Koňařík a porovná je s přihlášenými. Je zájem, aby si o kulturnosti přišli popovídat ti, co mají zájem o hudbu a o koncert, který bude probíhat částečně již jako součást besedy a bude pokračovat i po jejím skončení ve 13.00 hodin. 

Kybernetická bezpečnost 

Moderátor: p. Řejhová, pedagog

Anotace: Diskuse nad obsahem plakátů, které byly vytvořeny pro výstavu Kybernetická bezpečnost. 

Instalace videokamer ve veřejných prostorách města

Moderátor: p. Bunda, pedagog 

Anotace: Kdo je ZA a kdo PROTI. Jak se dívat na problém bezpečnost versus osobní svoboda.  

Jak se učí dnes a jak se bude učit v budoucnu? 

Moderátor: p. Chochlovský, student 3.C

Anotace: Debata mezi studenty, jaký styl výuky je podle nich nejlepší. 

Jak se chovat bezpečně na internetu 

Moderátor: p. Strouhal, 4.D

Anotace: V rámci této besedy bych se studenty rád otevřel diskuzi na téma bezpečnost na internetu, diskutoval na téma aktuálních rizik a společně se zamyslel nad možnými důsledky některých našich činů, které na internetu činíme, ať už při našem vědomí nebo čistě náhodou.

Poznámka ředitel: Student Strouhal pracuje pro IBM, je certifikovaným lektorem IQRF technologií využívaných pro Internet věcí, připravuje soutěže v programování. 

Kybernetická bezpečnost 

Moderátor: p. Jedlička, 3.A

Anotace: Jak si v elektronické komunikaci zajistit data? Problematika kryptografie a šifrování. 

Cestování aneb možnost, kterou naši rodiče neměli 

Moderátor: p. Jarolímek, student 3.C

Anotace: V této besedě počítám s využitím témat: demokracie, problematika náboženství, cizinecká problematika a okrajově i kybernetická bezpečnost (placení kartou, kopie ID v cloudu …)

Validita informací v kyberprostoru

Moderátor: p. Melena, student 4.D

Anotace: Čemu můžeme skutečně věřit? 

Středa 28. června 2017, 10.00 - 12.00 hodin

Moderátoři jednotlivých debat byli: pan profesor Jiruš, absolventi školy pan Kalista, Karafiát, Kňákal, Flachs, Nekovář, Wolf, Němec, studenti školy Gangur, Jarolímek, Chochlovský, Nováček (všichni 3.C), Burdová (2.B), Sloup a Reimerová (oba 2.A). Projekt Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002