Kemp kybernetická bezpečnost

PRO ZÁJEMCE O OBOR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST (STŘEDA 1. ÚNORA 8.00 až 16.00 hodin)

Kemp Kybernetická bezpečnost je určen především těm uchazečům o studium na naší škole, kteří uvažují o oboru Kybernetická bezpečnost. Cílem je poskytnout informace a nastínit, o čem tento obor bude. Podrobnější informace, tedy program a přihlašování, budou sděleny v týdnu před konáním kempu. 

Přihlašovat se můžete na adrese : http://bezpecnost.ssps.cz/hackdays