Rozhodnutí o nepřijetí v přijímacím řízení

V úterý 16. 5. 2017 si zákonní zástupci uchazečů můžou od 7,30 do 15,30 vyzvednout v kanceláři školy rozhodnutí o nepřijetí.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou ve středu 17. 5. 2017 odeslána na adresu zákonných zástupců.