Soutěž žáků ZŠ: Junioři v IT

Jubioři v IT

Soutěž pro žáky 9. tříd základních škol a kvarty víceletých gymnázií!

10. 11 2017 od 9:00 do 13:00 proběhla soutěž v IT dovednostech.

Soutěž prověřila schopnosti žáků logicky uvažovat, analyzovat situaci a přehledně navrhnout řešení.

Nebylo třeba znát žádný konkrétní programovací jazyk, pouze být schopen přehledně znázornit zvolené řešení a jeho algoritmus.

Autor zadání: Martin Strouhal (absolvent SSPŠ)


Pracovní zápal

Vyhlašování výsledků (výsledky_soutěže.xlsx)


Nejlepší žáci byli odměněni hodnotnými věcnými cenami a bodovým zvýhodněním při přijímacím řízení na SSPŠ!

V době, kdy byly testy opravovány, byli žáci provedeni po škole a absolvovali přednášku o kybernetické bezpečnosti