TABULKY BODOVÝCH ZISKŮ UCHAZEČŮ

V odkazu ZÁJEMCI O STUDIUM najdou uchazeči a jejich zákonní zástupci přehled bodových zisků získaných na základě hodnocení v základní škole, které budou započítány v rámci přijímacího řízení.