TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve středu 11. dubna 2018 od 17,00 h se ve SSPŠ uskuteční zasedání Spolku rodičů v zasedací místnosti školy (druhé patro 211).

Ve středu 11. dubna 2018 od 18, 00 h se ve SSPŠ uskuteční třídní schůzky rodičů žáků všech ročníků. Účast rodičů nutná.