O projektu 17-18

Projekt Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ je spolufinancován Evropskou unií.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002

Žáci z tříd 3.A – 3.L spolu se svými kamarády s odlišným mateřským jazykem se účastní v roce 2017/2018 společných aktivit.

1) Výstava Game On: vystavené exponáty týkající se historie, vývoje či současného stavu a nabídky videoher.

Postřeh žáků: při hraní videoher se nijak nerozlišuje národnost či víra, nikdo se příliš nesoustředí na původ hry ani na to, jaká skupinka hráčů se jí zúčastní. Jde zde o kamarádství, možná lehkou rivalitu, ale především o zábavu.

2) Film Chlapi nepláčou: bosenské drama, zobrazení odlišnosti vnímání jednotlivých kultur v poválečné době.

3) Koncert skupiny Gorillaz: multižánrová kapela, písničky v angličtině.

4) Muzeum smyslů: vystavené exponáty slouží ke zmatení lidských smyslů a probuzení těch, o kterých se ještě neví.

5) Divadelní představení Kyslík: dialog o názoru na svět, na lásku a život jako takový.

6) Výstava Sedmičky Josefa Lady: Ve čtyřech patrech Tančícího domu je vystaveno celkem 400 děl Josefa Lady. Díky této výstavě mohli zahraniční studenti vidět tvorbu a soukromý život jednoho z nejslavnějších českých ilustrátorů a také vidět, jak to v česku za jeho dob vypadalo.