Kybernetická bezpečnost - exkurse na pracoviště NÚKIB

V úterý 10. dubna 2018 se uskuteční pracovní cesta pana profesora Sýkory, pana profesora Němce a osmi vybraných studentů třídy 1.K na pracoviště Národního úřadu kybernetické a informační bezpečnosti (NÚKIB) v Brně. Při návštěvě shlédnou prezentaci na téma kybernetického cvičení a budou mít možnost se seznámit s praktickou činností tohoto úřadu. Akce se uskuteční v rámci domluvené spolupráce mezi NÚKIB a SSPŠ.


„Vážíme si toho, že jste nám věnoval svůj čas a provedl nás školou. Zároveň velmi oceňujeme Váš inovativní a otevřený přístup. Oslovily nás zejména podmínky a zázemí jednotlivých učeben a především pak rozličné projekty i aktivní zapojení žáků do přednášek včetně jejich propojení s absolventy/vyučujícími. Jejich píle, nasazení a spolupráce jsou vskutku jedinečné. Toto vnímáme jako velmi účinné nejen z hlediska edukace, ale též z hlediska mezilidských vztahů a budování vzájemné důvěry, které jsou pro kybernetickou bezpečnost jedním ze stěžejních pilířů,“ napsala řediteli školy v e-mailu pracovnice NÚKIB paní Hábové, „Již jsem hovořila s kolegy přímo z našeho odboru, tak z odboru Gov.CERT.CZ, takže bychom prezentaci připravili ze strategického i technického pohledu. Předpokládám, že pány techniky budou zajímat též technické věci, tak abychom jim kybernetická cvičení představili co nejkompletněji. Zaměřili bychom se na technickou stránku řešení a rovněž na tvorbu scénářů včetně právní, mediální a bezpečnostně strategické části.“