Návštěva pracoviště NÚKIB v Brně studenty třídy 1.K

V úterý 10. dubna 2018 proběhla exkurse na pracoviště NÚKIB (Národní ústav kybernetické a informační bezpečnosti) v Brně. Za SSPŠ se jí zúčastnil pan profesor Němec a 14 vybraných studentů třídy 1.K. Vše proběhlo bez problémů a pro účastníky pracovní cesty měla návštěva NÚKIB nesporný přínos.