Maturity podzim 2018

Všichni žáci, kteří budou maturovat v září 2018, jsou povinni podat novou přihlášku k maturitní zkoušce. Týká se také žáků, kteří nebyli připuštěni k jarnímu termínu (z důvodu nehodnocení nebo neprospěchu). Tato povinnost platí i pro žáky, kteří budou konat opravné zkoušky.

Přihlášky se podávají do 25.6.2018 - Ing. Binderová, kancelář 117.