Přihlašování k maturitním zkouškám - termín podzim 2019

Všichni žáci, kteří budou konat maturitní zkoušky v září 2019, musí znovu podat přihlášku. Pokud tak dosud neučinili, tak je to nutné udělat do 25.6.2019. Přihlášky se podávají v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 - kancelář 117 - Ing. Binderová.