TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky rodičů se uskuteční v úterý 12. listopadu 2019 od 18,00 h v kmenových učebnách.

Od 17,00 h se uskuteční v zasedací místnosti školy (211) plenární schůze Spolku rodičů.