Další spolupráce s DDM Praha 5

V úterý 17. prosince 2019 se od 8.00 do 8.15 hodin uskutečnilo jednání se zástupcem ředitele Dětí domu a mládeže Prahy 5 (DDM P5) panem Dolejším. Za Smíchovskou SPŠ byl přítomen ředitel a hospodářka. Tématem schůzky bylo vyúčtování již proběhlé spolupráce a jednání o spolupráci nové.