TŘÍDNÍ SCHŮZKY - Nová informace

Ve středu 1. dubna 2020 se ve SSPŠ NEuskuteční třídní schůzky rodičů.

Náhradní termín bude oznámen později.

Plenární schůze Spolku rodičů se NEuskuteční.